KS Interim Solutions

Onder de naam KS Interim Solutions bied ik financiële ondernemingen, zorginstellingen, woningcorporaties en lagere overheden interim oplossingen op het gebied van Compliance, Privacy, Customer Due Dilligence / Know Your Customer en Risicomanagement.

Heeft uw organisatie op één of meerdere van deze gebieden behoefte aan ondersteuning of tijdelijke versterking en denkt u dat ik iets voor u en uw organisatie zou kunnen betekenen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op. Ik kom graag bij u langs voor een nadere kennismaking.

Als energieke en mensgerichte professional binnen het werkveld van compliance en risicomanagement stel ik mensen in staat om vanuit eigen kracht tot duurzame oplossingen te komen. Door mijn ervaring en pragmatische instelling krijg ik thema’s snel helder en breng ik complexe vraagstukken op basis van een gedegen analyse terug tot de essentie binnen de context en op het niveau waarom het gaat.

Op die manier bouw ik samen met directie, management en medewerkers aan een gezamenlijk gedragen oplossing en visie, verankerd in houding en gedrag van medewerkers en de cultuur van de organisatie. Ik maak het verschil door te verbinden vanuit de relatie. Ik stel de behoefte van de klant centraal, kan goed luisteren, ben direct en duidelijk, heb een positieve drive en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zeker als het gaat om kwaliteit en servicegerichtheid leg ik de lat hoog.

Is uw organisatie compliant aan de voor uw sector geldende wet- en regelgeving?

De afgelopen jaren zijn naast de financiële sector ook andere sectoren geconfronteerd met toenemende druk vanuit wet- en regelgeving. De praktijk toont helaas met regelmaat aan dat ‘meer regels’ niet automatisch leidt tot ‘betere naleving’. De feilbaarheid van

...

Voldoet uw organisatie reeds aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Om hier antwoord op te kunnen geven is het allereerst van belang dat u inzicht heeft in het soort gegevens dat in uw organisatie aanwezig is, welke bewerkingen plaatsvinden, waar deze bewerkingen worden uitgevoerd en of reeds aanwezige beheermaatregelen effectief zijn.

...

Weet u wie uw klanten zijn en met wie uw organisatie zaken doet?

De laatste jaren wordt het belang van Customer Due Diligence (CDD), ook wel bekend als het ‘Know Your Customer’ of het ‘Ken uw Klant” – beginsel, steeds meer onderkend. Naast financiële instellingen, die op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft), wettelijk

...

Heeft u de risico’s die de continuïteit van uw bedrijfsvoering of de realisatie van uw plannen kunnen bedreigen voldoende in beeld? Zijn uw beheermaatregelen effectief?

Misschien is dit voor u vanzelfsprekend en zijn dit voor u voor de hand liggende vragen, maar bij veel organisaties wordt hier helaas vaak (te) weinig aandacht aan

...

Uw partner op het gebied van Compliance & Risicomanagement!

Contact

KS Interim Solutions

Wilhelminalaan 27

5482 AA Schijndel

 

06 227 13 350